Čo: PSČ (miesto): Okolie: km Cena od: - do:
Hlavná stránka

Kategórie


Inzerát bol vymazaný.


List inzerátov Galéria Zobrazených 1-20 inzerátov z 218 Mzda/plat Lokalita Zobrazenie
Zvárači 141 a potrubári do Švédska - TOP - [21.9. 2018]
Adáme TIG zvárAčov A potrubárov do ŠvédskA. Miesto výkonu: Grums (stAvbA). Nástup: ihneď po vybAvení A1. PrácA do koncA mesiAcA 11/2018. MzdA: ZvárAč 22,- eur/hod. Potrubár 20,-/hod. (živnosť). UbytovAnie A cestA hrAdená. Podmienky prijAtiA: SGS kArtičkA, HOT WORK, zvárAčský preukAz.


V texte Levice
934 01
696 x


Zvárači TIG 141 a prípravári/potrubári Nemecko - TOP - [21.9. 2018]
Zvárači TIG 141 a prípravári/potrubári Nemecko
Adáme šikovných zvárAčov TIG A príprAvárov/potrubárov do NemeckA (Lübeck, StuttgArt, Dortmund, LeunA, PAssAu). PríprAvA A zvárAnie potrubiA v chemickom, petrochemickom priemysle, ďAlej kúrenárske potrubiA, vodA, sAnitA A pod. Vhodné Aj pre pArtie, možnosť dlhodobej spolupráce. PonúkAme: -u ...


V texte Zahraničie
123 45
977 x


ZVÁRAČ 141 - TOP - [21.9. 2018]
ZVÁRAČ 141
Adáme šikovných zvárAčov 141 čierny mAteriál A Aj nerez nA viAceré zákAzky po celej EU.(Dánsko Švédsko Nemecko) ZvárAči musiA mAť plAtné certifikáty . ZvárAči musiA prejsť skúškou nA Rontgen. Možnosť dlhodobej spolupráce. SplAtnosť 25 dní. UbytovAnie hrAdené firmou . ZáujemcoviA zAsielAť nA ...


4 500 € Zahraničie
123 45
34 x


ZVARAC E111 - TOP - [21.9. 2018]
ZVARAC E111
Adáme šikovných zvárAčov E111 nA viAceré zákAzky po celej EU. ZvárAči musiA mAť plAtné certifikáty . ZvárAči musiA prejsť skúškou . Možnosť dlhodobej spolupráce. SplAtnosť 25 dní. UbytovAnie hrAdené firmou . ZáujemcoviA zAsielAť nA e-mAil životopis,certifikáty,kurzy,školeniA . e-mAil: TOTI ...


3 500 € Zahraničie
123 45
324 x


Zvárači MAG - TOP - [21.9. 2018]
PrácA pre MAG zvárAčov-živnostníkov v Nemecku, oblAsť Lipsko. Ide o sklAdAnie-výrobA konštrukcii zábrAdlí A schodov podľA výkresov. PrácA je vo vnútri celý rok. Hodinová mzdA je 16 eur, ubytovAnie je zAplAtené. KontAkt : 0915 956 632


16 € Zahraničie
123 45
269 x


Zvárači MAG - NEMECKO - TOP - [21.9. 2018]
Zvárači MAG - NEMECKO
PonukA pre 2 ZvárAčov CO2 - NEMECKO ( Alebo 1 zvárAčA A 1 zámočníkA ) PrácA nA živnosť. PlAt: 16-18 € - podlA skúseností A znAlosti NJ. Nástup od: 26.9.2018 nA 1-2 MesiAce. POPIS: ZvárAnie metódou MAG - oceľové silá, 8-10 mm. Následná montáž oceľových konštrukcií. Skúsenosti nA podo ...


4 000 € Košice
040 01
68 x


zvárač & potrubár mliekaren Bodensee (DE) - TOP - [21.9. 2018]
zvárač & potrubár   mliekaren Bodensee (DE)
FirmA PArtec Group Gmbh hľAdá 2 zvárAčov, 2 potrubárov A 1 predákA nA projekt pri Bodensee (DE) -mliekAreň zvárAči TIG/WIG & potrubári Nástup:08.10.2018 TrvAnie: 5-8týž. UbytovAnie-nárAdie:dohodou Podm ienky spolupráce: zvárAči plAtný certifikát 141 – FM5 1,5 - 3,00 ≥ 25 mm potrubári prAx ...


Dohodou Zahraničie
123 45
69 x


ZVÁRAČI - TOP - [21.9. 2018]
PonúkAme prácu pre zvárAčov do NemeckA.TPP: od 12€ do 16€ netto, SZČO: 13€ do 17€ netto. UbytovAnie A doprAvA sú hrAdené A zAbezpečené zAmestnávAteľom. PrácA je turnusová, poskytujeme tAktiež týždenné zálohy + výhodne príplAtky zA nemecký jAzyk A šoférovAnie. Tel.: 0950 301 301 Alebo prAcA@grAnilA ...


V texte Zahraničie
123 45
54 x


Zámočníci a zvárači - TOP - [21.9. 2018]
Zámočníci a zvárači
StAvebná firmA AVA-stAv, s.r.o. so sídlom v GAlAnte hľAdá nA TPP šikovných zámočníkov A zvárAčov s oprávnením Z-E1, Alebo Z-M1 nA výrobu (v hAle) A montáž (v blízkom okolí) oceľových konštrukcií. MzdA od 5,00 €/hod. v čistom. Možnosť nAAsov. KontAkt 0903 417 394


V texte Galanta
924 01
222 x


zvárači, potrubári, zámočníci, elektrikári,... - TOP - [21.9. 2018]
zvárači, potrubári, zámočníci, elektrikári,...
PRIDAJTE SA K NÁM ! Spoločnosť „Profi welders“ je certifikovAná personálnA AgentúrA, ktorá sA špeciAlizuje nA vyhľAdávAnie, nábor A personálny lízing prAcovníkov technických profesií Ako zvárAč, potrubár, zámočník, elektrikár A iné. MAnAžment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti s riAdením A re ...


V texte Bratislava
811 07
219 x


TIG zvárači a potrubári - TOP - [21.9. 2018]
TIG zvárači a potrubári
Spoločnosť IndustriemontAge s.r.o. hľAdá kvAlifikovAných prAcovníkov do zápAdných krAjín EÚ: - TIG zvárAči 141 FM5; 141 FM4; 141 FM3 - Potrubári Podmienky: - prácA vykonávAná nA živnosť - zvárAči plAtné zvárAčské certifikáty - potrubári čítAnie izometrie A technických výkresov - znAl ...


V texte Zahraničie
123 45
45 x


zvárači 141-8 - RUSKO - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 141-8 - RUSKO
PonukA Spolupráce PozíciA: zvárAči 141-8 Miesto: Rusko – VolgogrAdská oblAsť Nástup: 10/2018 – 3/2019 Prijmeme skúsených zvárAčov nA projekt v Rusku. PrAcuje sA od pondelku do soboty nA 3 týždňové turnusy. UbytovAnie, trAnsport, vízA - zAbezpečené A hrAdené. Náplň práce: ZvárAnie nerez ...


V texte Zahraničie
123 45
254 x


zvárači 135 Šahy - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 135 Šahy
PonukA spolupráce PozíciA: zvárAči 135 Miesto: ŠAhy Nástup: ihneď Dvojtýždňová fAkturáciA! OdmenA: 9,50€ / hodinu HľAdáme zvárAčov 135 nA projekt v meste ŠAhy. Nástup možný ihneď. ZvárAjú sA konštrukcie, ktoré mAjú kruhový prierez. Podmienky: PolohA H-L045 nA RTG Benefity: - prvé tri ...


V texte Krupina
962 71
177 x


zvárači 135 Šahy - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 135  Šahy
PonukA spolupráce PozíciA: zvárAči 135 Miesto: ŠAhy Nástup: ihneď Dvojtýždňová fAkturáciA! OdmenA: 9,50€ / hodinu HľAdáme zvárAčov 135 nA projekt v meste ŠAhy. Nástup možný ihneď. ZvárAjú sA konštrukcie, ktoré mAjú kruhový prierez. Podmienky: PolohA H-L045 nA RTG Benefity: - prvé tri ...


V texte Levice
937 01
167 x


zvárači 135 Galanta - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 135 Galanta
PonukA Spolupráce PozíciA: zvárAči 135 Miesto: GAlAntA Nástup: ihneď Dvojtýždňová fAkturáciA! HľAdáme zvárAčov 135 nA dlhodobý projekt v meste GAlAntA. ZvárAjú sA oceľové konštrukcie. PodmienkA: -znAlosť čítAniA technických výkresov Benefity: - Prvé tri mesiAce možnosť dvojtýždňovej f ...


V texte Galanta
924 01
136 x


zvárači 135 Galanta - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 135  Galanta
PonukA Spolupráce PozíciA: zvárAči 135 Miesto: GAlAntA Nástup: ihneď Dvojtýždňová fAkturáciA! HľAdáme zvárAčov 135 nA dlhodobý projekt v meste GAlAntA. ZvárAjú sA oceľové konštrukcie. PodmienkA: -znAlosť čítAniA technických výkresov Benefity: - Prvé tri mesiAce možnosť dvojtýždňovej f ...


V texte Šaľa
927 01
110 x


zvárači 135 Galanta - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 135   Galanta
PonukA Spolupráce PozíciA: zvárAči 135 Miesto: GAlAntA Nástup: ihneď Dvojtýždňová fAkturáciA! HľAdáme zvárAčov 135 nA dlhodobý projekt v meste GAlAntA. ZvárAjú sA oceľové konštrukcie. PodmienkA: -znAlosť čítAniA technických výkresov Benefity: - Prvé tri mesiAce možnosť dvojtýždňovej f ...


V texte Galanta
926 01
104 x


zvárači 135 Galanta - TOP - [21.9. 2018]
zvárači 135    Galanta
PonukA Spolupráce PozíciA: zvárAči 135 Miesto: GAlAntA Nástup: ihneď Dvojtýždňová fAkturáciA! HľAdáme zvárAčov 135 nA dlhodobý projekt v meste GAlAntA. ZvárAjú sA oceľové konštrukcie. PodmienkA: -znAlosť čítAniA technických výkresov Benefity: - Prvé tri mesiAce možnosť dvojtýždňovej f ...


V texte Galanta
925 21
145 x


MAG zvárači Nemecko - TOP - [21.9. 2018]
MAG zvárači Nemecko
Spoločnosť IndustriemontAge s.r.o. hľAdá kvAlifikovAných MAG zvárAčov s plAtnými certifikátmi nA dlhodobú prácu do NemeckA. Podmienky: - prácA vykonávAná nA živnosť - plAtné zvárAčské certifikáty MAG - 135 - znAlosť nemeckého jAzykA PlAtové podmienky: 20€/h Nástup: Ihneď PrAcovná do ...


V texte Zahraničie
123 45
159 x


ZVÁRAČ CO2 - Žilina - TOP - [21.9. 2018]
ZVÁRAČ CO2 - Žilina
•Miesto práce: ŽilinA •PonúkAný plAt(brutto): 4,34€/hod.(3,09€/hod. záklAdná mzdA +0,59€/hod.rizikový príplAtok +0,66€/hod. profesný príplAtok +vAriAbilná zložkA do 116,20€/mes. •Druh prAcovného pomeru: TPP •PrácA je vhodná nAjmä pre mužov •PožiAdAvky nA zAmestnAncA: - mAnuálnA zr ...


V texte Žilina
010 01
323 xStránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalšia


©2018 Bazoš - Inzercia, bazár
Pomoc, Otázky, Hodnotenie, Kontakt, Reklama, Podmienky, RSS, Mobilná verzia
Inzeráty Práca celkom: 12867, za 24 hodín: 1462